Perhekoti Fanni

Toiminta perhekodissa

Perhekoti Fannissa noudatetaan terveellisiä elämäntapoja, kuten säännöllisiä lepo- ja ruokailuaikoja. Arkeen kuuluu oleellisesti myös harrastaminen ja ulkoileminen. Perhekodin keskeisiä toimintoja ovat lisäksi monipuolinen yhdessä tekeminen ja lasten/nuorten sekä heidän omaisten yhteydenpitoon panostaminen.

Koko perhekotityön pohjana on työskennellä tavoitteellisesti ja henkilökohtaisesti jokaisen lapsen/nuoren kohdalla.

Koulunkäynti

Lasten ja nuorten koulunkäynti on tärkeässä asemassa osana perhekodin toimintaa. Perhekoti Fannissa tiivis yhteistyö lasten ja koulun välillä hoidetaan aktiivisesti tapaamisin, Wilma-ohjelmalla, puhelimitse sekä kirjeitse. Koulunkäynnin tuesta, ohjauksesta ja opettamisesta huolehditaan talossa sisäisesti.

Arviointikeskustelut sekä vanhempainillat kuuluvat tärkeänä osana nuorten koulutyön tukemiseen. Tarpeen vaatiessa koulunkäyntiavustajan palveluja, voi Perhekoti Fanni sopia siitä erikseen kunnan kanssa.

Harrastukset ja vapaa-aika

Rautalampi tarjoaa lapsille/nuorille monenlaisia mahdollisuuksia eri vapaa-ajan harrastuksiin. Näihin kuuluu mm. ratsastuskeskus, palloilu- ja uimahalli, frisbee-golf, rogo, geokätkeily sekä paljon muuta.

Perhekoti Fannissa vapaa-aikana harrastetaan myös reilusti kalastus- ja luontoretkeilyä sekä vieraillaan kylpylöissä, elokuvissa ja huvipuistoissa. Lisäksi lapsilla/nuorilla on mahdollista harrastaa erilaisia moottoriharrastuksia, osallistua jalkapallo, salibandy ja jääkiekko seuratoimintaan sekä musiikki- ja bänditoimintaan.

Perhekodilla on koiria ja hevosia, joiden hoitoon lapset voivat myös osallistua.

Vierailut ja yhteydenpito

Avoimuus ja yhteydenpito omaisten ja perhekodin nuorten kesken on erittäin tärkeää, joten vanhemmilla on mahdollisuus tulla tapaamaan lapsiaan. Yhteyttä pidetään yllä aktiivisesti puhelimitse, sähköpostilla ja kirjeitse. Lapset/nuoret käyvät myös säännöllisesti kotilomilla.

Terapiat

Perhekoti Fannin terapiapalvelut hankitaan ostopalveluina lähialueelta. Palveluihin kuuluvat mm. psyko-, fysio-, toiminta- ja puheterapia.