Perhekoti Fanni

Laadunhallinta

Perhekodilla on käytössään laatujärjestelmä

Laatujärjestelmän pohjalta kehitämme ja arvioimme työmme laatua. Tärkeimpinä tavoitteina näemme työskentelymme ja osaamisemme jatkuvan kehittämisen. Niiden takia työskentelemme jatkuvasti itseämme ja toimintaamme kehittäen. Tämä auttaa kykyymme vastata sijoittavien kuntien asettamiin toiminnallisiin tavoitteisiin. Pyrimme olemaan aina valmiina muutoksille, kuten esimerkiksi lastensuojelulain uudistukset.

Perhekodissamme työskentelemme siten, että pystymme vastaamaan tämän päivän haastavaan lastensuojelutyöhön. Sijoitettavien lasten sijoitusikä on noussut ja sijoitukseen tulee yhä moniongelmaisempia lapsia/nuoria. Tämän takia tarvitsemme hyvän, riittävästi koulutetun ja pätevän henkilökunnan. Myös henkilökuntaa tulee kouluttaa ja yhteiset arviointi- ja kehityskeskustelut ovat tärkeitä. Perhekodin vanhempien jaksaminen on myös avainasemassa. Hyvin organisoitu johtaminen sekä selkeä työ- ja vastuu-alueiden jako, kunkin työntekijän erityisosaamisen pohjalta, ovat tärkeitä. Yhteydenpito sosiaaliviranomaisiin ja nuorten perheisiin on keskeisessä asemassa. Palautejärjestelmän kautta pystymme kehittämään ja arvioimaan olemassa olevaa laatujärjestelmää ja tekemään muutoksia siihen.

Laatujärjestelmän kuvaus

Laatujärjestelmämme tarkoitus on antaa realistinen ja kattava kuvaus perhekodin toiminnasta, työntekijöistä, ympäristöstä. Lisäksi sen avulla voidaan kuvantaa koko sijoitusprosessia sekä perhekodin toimintaa ohjaavia arvoja ja periaatteita. Se on tarkoitettu perhekodin työntekijöiden käyttöön, mutta tarvittaessa myös kuntien sosiaalityöntekijöille.

Laatujärjestelmämme tarkoituksena on selkeyttää perhekodin perustehtävää, arvoja ja toimintaperiaatteita sekä antaa lukijalle selkeä kuva Perhekoti Fannin toiminnasta. Laatujärjestelmäämme päivitetään perhekodin toiminnan muuttuessa. Tällä hetkellä laatujärjestelmämme on osittain sähköisessä muodossa, jolloin sen päivittäminen on nopeampaa.. Sähköisen laatujärjestelmän avulla pystymme tarkemmin määrittelemään perhekodin toiminnan ja palvelujen tasoa.